Kildeåens Haveby

Vejprojekt 2013 - Kloakrenovering

Aarsleff rykker ind i området. Strømpeforing af defekte kloak stikledninger og vejbrønde. Ingen gratis øvelse. Bemærk bilens kælenavn på solskærmen: Guldgåsen ...
12-10-2013 09:26:59 (1381570019_P1010149.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Fy-bab-bab ... lastbil på vores nye fortov. Men der var lagt en plade ud, og der var ingen vej udenom når nu hovedledningen ligger under fortovet
12-10-2013 09:36:26 (1381570586_P1010154.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Lastbil i modsat ende af Svankærvej
12-10-2013 09:37:06 (1381570626_P1010158.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Wirespillet på lastbilen, som kræver at lastbilen holder lige over brønddækslet. Spillet styres af manden, som styrer værktøjsslæden gennem røret
12-10-2013 09:39:35 (1381570775_P1010164.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Strømpen, som skal indføres i kloakstikledningen, klargøres. Strømpen bliver suget/trykket ind i den kraftige orange slange med luft.
12-10-2013 09:42:22 (1381570942_P1010166.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Strømpen ligger nu inde i den orange beskyttelsesslange og er klar til at blive fastgjort i værktøjsslæden
12-10-2013 09:44:34 (1381571074_P1010175.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Værktøjsslæden før den placeres i hovedledningen
12-10-2013 09:45:32 (1381571132_P1010167.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Værktøjet på slæden har lys og kamera, og forreste del kan drejes og roteres når det når hen til en stikledning. Strømpen hægtes på værktøjet og trækkes hen til stikledningen, som skal repareres. Hele operationen styres fra kontrolpult i lastbilen.
12-10-2013 09:50:33 (1381571433_P1010168.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


Strømpen er ført frem til den ødelagte stikledning af slæden. Trykluft krænger/ruller nu strømpen ind i stikledningen. Når strømpen er på plads, ledes varmt vand via slanger ind i strømpen i en time, før slæden kan frigøres. Herved hærder den 4mm tykke strømpe, og reparationen er færdig.
12-10-2013 09:56:36 (1381571796_P1010176.JPG)
Fotograf: Anders Viggo Hansen, Ørhagevej 17


© 2013-2024 Caroline Illemann Hansen