Kildeåens Haveby

Spørg din Grundejerforening

Indhold på denne side:
 1. Jeg kan ikke logge ind på hjemmesiden!
 2. Kan vi have mere end ét login på hjemmesiden?
 3. Hvem ejer fortovene og vejene i foreningen?
 4. Hvem bestemmer over fortovet og vejen? Som ejer er det vel mig?
 5. Hvis jeg vil have en (ny) indkørsel, må jeg så bare lave den?

 6. Mine fliser er knækket, hvornår bliver de skiftet?
 7. Der mangler grus mellem fliser og kantsten!
 8. Må jeg så græs mellem fliser og kantsten, så det kan holde på regnvandet?
 9. Jeg vil gerne lave mit fortov helt anderledes, må jeg det?
 10. Kan grundejerforeningen bestemme noget som helst om mit hjem? Grundloven siger jo at den private ejendomsret er ukrænkelig!

 11. Kan jeg melde mig ud af grundejerforeningen?
 12. Må jeg sætte hegn op mod fortov?
 13. Hvem bestemmer om der skal være hæk eller hegn mellem naboer? Og hvem bestemmer hvilken slags hæk/hegn?
 14. Jeg vil gerne bygge nyt hus på grunden, hvad skal jeg være opmærksom på?
 15. Jeg skal sælge min ejendom og flytte. Skal jeg betale noget til foreningen i den forbindelse?

 16. Hvornår er der generalforsamling?
 17. Hvis jeg gerne vil fremsætte et forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, hvad gør jeg?
 18. Hvem sidder i bestyrelsen?
 19. Hvem kan vælges til bestyrelsen?
 20. Er det bestyrelsen, der bestemmer i foreningen?

 21. Hvad får man som medlem ud af at betale til foreningen og hvor meget betales der egentligt?
 22. Nu jeg betaler vejkassebidrag, er det vel foreningens ansvar at fortove og veje er i orden?
 23. Hvem rydder sne i foreningen?
 24. Må der parkeres på fortov eller ud for egen indkørsel i foreningen?
 25. Hvis der står ulovligt parkerede køretøjer, er det så bestyrelsen der skal have det at vide?

 26. Må jeg drive virksomhed på min egen matrikel?
 27. Hvor meget må en nabo larme/svine?
 28. Vejbelysningen virker ikke helt/delvist?
 29. Jeg har set en rotte!
 30. Det er grimt med så mange skraldecontainer i plast. Kan man ikke kræve at de gemmes bag en hæk?

 31. Hvor meget skal hæk og træer langs fortov og vej klippes ned?
 32. Hvor går skel på min grund? Specielt mod fortov/vej.
 33. Hvilke arrangementer står foreningen for?
 34. Hvor henvender jeg mig, hvis jeg gerne vil hjælpe ved Sankt Hans eller fastelavn?
 35. Jeg har en god idé til et nyt arrangement, hvem tager jeg fat i?

 36. Hvorfor er foreningen ikke på Facebook?
 37. Hører Krogebjergparken med til foreningen?



Jeg kan ikke logge ind på hjemmesiden!

Man skal logge ind med brugernavn og adgangskode for at få adgang til 'Medlemsforum'.

Hvis du ikke tidligere har angivet en e-mailadresse i dine bruger oplysninger:
Har du ikke tidligere angivet en e-mailadresse, skal du kontakte webmaster og legitimere dig som retmæssig beboer på parcellen. Herefter vil du få udleveret login oplysninger.

Hvis du tidligere har angivet en e-mailadresse i dine bruger oplysninger:
Tryk på Glemt login i menuen til venstre.

Gå til toppen af siden


Kan vi have mere end ét login på hjemmesiden?

Så snart du er logget ind med de fremsendte oplysninger kan du oprette flere brugere på samme matrikel, så I kan have jeres egne oplysninger oprettet, men naturligvis kun synligt for de medlemmer, der er logget ind.

Du kan også ændre både dit brugernavn og din adgangskode, når du er logget ind på 'Medlemsforum'. Det kan være en hjælp til bedre at huske koderne. Du trykker på dit navn i menuen til venstre med den gule blyant, hvorefter du ser dine oplysninger.

Vil du ændre på din adgangskode, skal du klikke på blyanten ud for 'Adgangskode'. Du indtaster den gamle adgangskode efterfulgt af dit nye valg, som du skal gentage. Du afslutter med at trykke på 'Gem ændringer'. Husk at en adgangskode skal være mindst 6 karakterer lang.

Vil du ændre på dit brugernavn, skal du klikke på blyanten ud for dit navn. Du retter i feltet 'Brugernavn' og trykker herefter på 'Gem ændringer'.

Gå til toppen af siden


Hvem ejer fortovene og vejene i foreningen?

Du ejer som grundejer selv dit fortov. Foreningens veje udgør 2 matrikler (6a og 2746), som er foreningens ejendom. Se kort over vejnettet på Forside. Her finder du også den tinglyste adkomst til disse vejstykker.

Gå til toppen af siden



Hvem bestemmer over fortovet og vejen? Som ejer er det vel mig?

Du er fuldt ud ansvarlig for dit fortov og vejstykket ud for din matrikel, men du kan ikke frit bestemme, da du er forpligtet af dit medlemskab af grundejerforeningen og de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

Gå til toppen af siden


Hvis jeg vil have en (ny) indkørsel, må jeg så bare lave den?

Du må meget gerne lave en (ny) indkørsel, men inden du går i gang skal du ansøge kommunen om en overkørselstilladelse. Og det er vigtigt at du ansøger om en overkørsel i overensstemmelse med den valgte overkørselsmodel i foreningen.
Når du har modtaget overkørselstilladelsen fra kommunen, skal du informere foreningens vejlaug og sende godkendelsen til vejlaug.

Det er vigtigt at kantsten sættes i beton, samt at vejen genetableres i overensstemmelse med de nuværende veje i foreningen. Læs detaljerne under menupunktet 'Vedtægter og ordensregler'.

Gå til toppen af siden


Mine fliser er knækket, hvornår bliver de skiftet?

Bestyrelsen vurderer løbende, hvornår der skal ske udskiftning af fliser. Er fliserne knækket i forbindelse med overkørsel enten via godkendt indkørsel eller af større køretøjer, fx ved byggeri i området, er det skadevolder, der skal betale. Du bør derfor være opmærksom på om skaderne skyldes almindelig ælde, eller skade efter overkørsel. Og kan du endda fremvise billeddokumentation eller lignende for overkørsel, kan skadevolder blive stillet til ansvar. Uanset årsag må du meget gerne indmelde om knækkede fliser under menupunktet 'Vejskader', så vi fra bestyrelsen kan følge op og få skaderne udbedret i samarbejde med dig.

Gå til toppen af siden


Der mangler grus mellem fliser og kantsten!

Mangler der grus mellem fliser og kantsten og evt. mellem kantsten og skel, er det grundejerens ansvar at der bliver fyldt op igen. Bemærk at du skal anvende rødlergrus, der skal stampes, så det holder bedre. Indmeld gerne den manglende grus under menupunktet 'Vejskader'. Bestyrelsen vil gerne være informeret, så vi sammen kan finde en løsning.

Gå til toppen af siden


Må jeg så græs mellem fliser og kantsten, så det kan holde på regnvandet?

Generelt ønskes det fra foreningen, at der ikke sås græs i mellem fliser og kantsten, eller mellem fliser og skel. Foreningen vil meget gerne have et fælles udtryk, men ønsker du at så græs, vil bestyrelsen ikke modsætte sig det, men du skal være opmærksom på, at det sker på eget ansvar og for egen omkostning. Du skal således sikre, at:

Endvidere er du ansvarlig for manglende grus/jord mellem fortov og kantsten, samt for skader, der følger af græsset og den evt. manglende fjernelse mellem fliserne, mellem kantsten og mellem kantsten og vej.

Gå til toppen af siden


Jeg vil gerne lave mit fortov helt anderledes, må jeg det?

Skriv til bestyrelsen, så kan vi lige tage en snak om det. For måske har du nogle rigtig gode ideer.

Gå til toppen af siden


Kan grundejerforeningen bestemme noget som helst om mit hjem? Grundloven siger jo at den private ejendomsret er ukrænkelig!

Gennem dit medlemskab af grundejerforeningen, er du med til at træffe beslutninger (og her er det uvedkommende om du aktivt deltager, eller er passiv, for du har muligheden for at gøre din indflydelse gældende), og derfor krænker grundejerforeningen ikke din private ejendomsret, hvis der træffes beslutninger, der indskrænker dine muligheder som grundejer. Kildeåens Haveby har eksisteret i 100 år, og der har i den tid ikke været truffet beslutninger, der i væsentlig grad har begrænset medlemmernes muligheder, og det forventes heller ikke, at dette sker fremadrettet. Foreningen skal rumme en stor mangfoldighed og ikke være ensrettet. Foreningen er kun interesseret i ensretning, når det gælder fortove og veje. Men du skal som grundejer huske på, at du ikke frit kan gøre hvad du vil, da der findes servitutter, lokalplaner, regler, love osv. der sammen med sund fornuft skal sikre, at vi alle kan leve sammen. Skriv gerne til bestyrelsen hvis du gerne vil vide om dine tanker er ok, så skal vi gerne vejlede.

Gå til toppen af siden


Kan jeg melde mig ud af grundejerforeningen?

Nej, det kan du ikke.

I henhold til den stiftende servitut for alle matrikler i foreningen er der medlemspligt af grundejerforening og vejlaug.

Men hvorfor vil du melde dig ud? Er det for at spare penge? Så skal du måske overveje at se dit medlemskab som en form for forsikring, der sikrer at vi i fællesskab løfter de udfordringer, der eventuelt måtte opstå omkring fortove og veje i foreningen. Herunder vejbrønd til afvanding af vejene.

Gå til toppen af siden



Må jeg sætte hegn op mod fortov?

Der er ikke regler, der siger at du ikke må sætte hegn op, men ifølge den stiftende servitut skal det være et trådhegn. Nu er foreningen meget fleksibel, men vi henstiller alligevel til, at der ikke laves hegn over 1 – 1½ meter. Vi foretrækker grønne hække frem for hegn, men ser gerne mindre hegn som del af en flot forhave (hvilket svarer til kravet i den stiftende servitut).

Gå til toppen af siden


Hvem bestemmer om der skal være hæk eller hegn mellem naboer? Og hvem bestemmer hvilken slags hæk/hegn?

Det bestemmer naboerne selv i forening og fællesskab. Er det ikke muligt at blive enige som naboer, anbefaler bestyrelsen, at man kontakter bestyrelsen for hjælp med dialog, og i sidste ende kan man bede kommunen om et såkaldt hegnssyn, der vurderer krav og behov og som har hjemmel til at tvinge en given løsning igennem. Det kan dog altid anbefales at naboer sammen finder en løsning.

Gå til toppen af siden



Jeg vil gerne bygge nyt hus på grunden, hvad skal jeg være opmærksom på?

Uha, det er et bredt spørgsmål, men først og fremmest, må du ansøge kommunen om såvel nedrivningstilladelse til den eksisterende bygning, og byggetilladelse til at bygge ny bygning.

Generelt for grundejerforeningen skal du være opmærksom på:

Skriv gerne til bestyrelsen hvis du har spørgsmål, der ikke er dækket her.

Gå til toppen af siden


Jeg skal sælge min ejendom og flytte. Skal jeg betale noget til foreningen i den forbindelse?

Når en ejendom skal sælges, er det jo vigtigt at sælger ikke er i restance, hvorfor du først og fremmest skal sikre, at du ikke er i restance. Herefter skal der betales kr. 1.200 for foreningens arbejde i forbindelse med dit salg. Normalt betales dette af din ejendomsmægler som en del af det samlede mæglergebyr, men anvender du en boligadvokat, er det normalt dig selv som sælger, der skal afholde den omkostning. Hvis du ikke betaler beløbet, og bestyrelsen efterfølgende gøres opmærksom på at ejendommen er solgt, vil beløbet blive opkrævet af køber, hvorefter det står mellem køber og sælger at blive enig om, hvem der skal betale.

Gå til toppen af siden


Hvornår er der generalforsamling?

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne afholdes inden 1. april. Det betyder normalt at den afholdes omkring midt i marts, men den kan afholdes fra 5.-6. marts frem til 31. marts. Bestyrelsen fastsætter datoen, og der fremsendes indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen.

Gå til toppen af siden


Hvis jeg gerne vil fremsætte et forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, hvad gør jeg?

Du fremsender dit forslag skriftligt til bestyrelsen eller med et godt gammeldags brev til et af medlemmerne i bestyrelsen senest d. 15. februar (som fastsat i vedtægterne). Bestyrelsen medtager herefter dit forslag i indkaldelsen til generalforsamlingen. Det kan anbefales, at forslaget motiveres i det fremsendte materiale, så de øvrige medlemmer kan sætte sig ind i forslaget og motivationen forud for generalforsamlingen, men det er ikke et krav.

Gå til toppen af siden


Hvem sidder i bestyrelsen?

Du kan altid se de aktuelle medlemmer af bestyrelsen på foreningens hjemmeside under menupunktet 'Kontakt'.

Gå til toppen af siden


Hvem kan vælges til bestyrelsen?

I henhold til vedtægterne er er alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen, disses ægtefæller/fastboende samlever samt hjemmeboende børn over 18 år valgbare. Det er også muligt at blive suppleant til bestyrelsen, hvis man gerne vil være med, men ikke er helt klar til at være fuldt medlem af bestyrelsen. Der gælder samme krav til valgbarhed som for fuldgyldige medlemmer.

Gå til toppen af siden


Er det bestyrelsen, der bestemmer i foreningen?

Nej, i henhold til vedtægterne, er det generalforsamlingen, der er øverste myndighed for foreningen. Bestyrelsen forvalter generalforsamlingens beslutninger og administrerer de budgetter, der ligeledes er vedtaget på generalforsamlingen.

Gå til toppen af siden


Hvad får man som medlem ud af at betale til foreningen og hvor meget betales der egentligt?

Der betales kr. 250 i kontingent til foreningen, og der betales fra 2025 kr. 1250 som vejkassebidrag. Som udgangspunkt anvendes kontingentet til at administrere foreningen og arbejdet med at fremme sammenholdet i foreningen. Vejkassebidraget går normalt i fuldt omfang til vedligeholdelse af foreningens fortove og veje.

Gå til toppen af siden


Nu jeg betaler vejkassebidrag, er det vel foreningens ansvar at fortove og veje er i orden?

Nej, ansvaret kan ikke overdrages til foreningen, og det er altid den enkelte grundejers ansvar at fortove og veje er forsvarlige og sikre. Foreningen tager ansvaret for fornyelse og fælles opgaver, der alle er godkendt af generalforsamlingen, men det er altid grundejerens ansvar at fortove og veje er sikre at færdes på.

Gå til toppen af siden


Hvem rydder sne i foreningen?

Godt spørgsmål, for det ser ikke ud til at alle gør det. Men alle bør gøre det. Der er ingen fælles ordninger, men det står de enkelte grundejere frit at samarbejde om vej- og fortovsrydning. Som grundejer er man forpligtet til at rydde sne og gruse/salte inden kl. 7 om morgenen og frem til kl. 19 om aftenen for at gøre det sikkert at færdes i foreningen for såvel gående som kørende trafikanter (cyklister og bilister). Undlader en grundejer at fjerne sne og sikre mod is på fortov og vej, vil grundejeren være ansvarlig, hvis der sker person- eller tingsskade grundet den manglende snerydning og grusning/saltning.

Gå til toppen af siden


Må der parkeres på fortov eller ud for egen indkørsel i foreningen?

Nej, der må ikke parkeres på fortove i foreningen, heller ikke på mellemstykket mellem fortov og kantsten. Nej, du må ikke parkere ud for egen indkørsel. Dette er reguleret af lovgivning og kan ikke tilsidesættes af hverken generalforsamling eller grundejer. Du skal endvidere være klar over, at det ikke er tilladt at lade trailer eller campingvogn stå på vejen over natten, samt i det hele taget stå samme sted i mere end 24 timer. Dette gælder alle trailere og camping- vogne. Men nu skal det jo ikke være et problem at du/I i en kortere periode har brug for at trailer eller campingvogn står på vejen. Bare det ikke drejer sig om en permanent parkering. Ligeledes må der ikke parkeres lastbiler > 3.500 kg over natten på vejene i foreningen, og det mener vi faktisk er rimeligt for alle medlemmer at fastholde.

Gå til toppen af siden


Hvis der står ulovligt parkerede køretøjer, er det så bestyrelsen der skal have det at vide?

Nej, ulovligt parkerede køretøjer, og specielt køretøjer, der henstår til fare for den almindelige færdsel skal meldes til rette myndighed. Dog anbefales det, at man forinden tager en dialog med køretøjets fører/ejer. Bestyrelsen vil gerne orienteres ved gentagne problemer, men det er vigtigt at myndighederne inddrages når der er tale om køretøjer, der henstår til fare for almindelig færdsel, fx ved at hindre udsyn fra udkørsler eller vejkryds.

Gå til toppen af siden


Må jeg drive virksomhed på min egen matrikel?

Det korte svar er nej. Både i form af servitutter og lokalplaner er det forbudt at drive virksomhed.

Gå til toppen af siden


Hvor meget må en nabo larme/svine?

Foreningen har ikke regler for hvor meget en nabo må larme. Det reguleres udelukkende af gældende lovgivning og kommunale regler, hvorfor du henvises til kommunen, hvis du synes din nabo støjer for meget eller sviner unødvendigt meget.

Gå til toppen af siden


Vejbelysningen virker ikke helt/delvist?

Kontakt kommunen via www.kk.dk/gadebelysning, eller via kommunens Giv-et-praj-app.

Gå til toppen af siden


Jeg har set en rotte!

Rotter skal altid meldes til www.kk.dk/rotter. Hvis du ved, hvor rotten kommer fra, skal du oplyse dette. bestyrelsen vil gerne orienteres, hvis du observerer en rotte i eller nær grundejerforeningens områder.

Gå til toppen af siden


Det er grimt med så mange affaldscontainere i plast. Kan man ikke kræve at de gemmes bag en hæk?

Desværre er det ikke muligt at kræve noget konkret omkring placering af affaldscontainere eller om hvor mange man har af de 7 tilbudte containere.

Gå til toppen af siden


Hvor meget skal hæk og træer langs fortov og vej klippes ned?

Generelt er det vigtigt, at alle grundejere sørger for regelmæssigt at klippe hæk og træer, så al gående færdsel på foreningens fortove kan foregå uhindret til enhver tid. Grundejeren er forpligtet til at holde en frihøjde på 2,80 meter fra fortov og vej til grene fra træer og buske. Hækken skal ligeledes klippes og holdes under en højde på 1,8 m langs fortovet, og hækken må som udgangspunkt ikke gå længere ud end til skel.

Gå til toppen af siden


Hvor går skel på min grund? Specielt mod fortov/vej.

Der burde altid kunne findes skelpæle/skelmarkører i grundens fire hjørner (eller flere hvis din grund ikke er firkantet), dog er foreningen jo en ældre forening, og derfor kan det til tider være svært at finde det præcise sted, og det er derfor en vurdering fra gang til gang om en hæk er ud over skel eller ikke. Bestyrelsen hjælper gerne med at vurdere og vejlede. Der er ikke én bestemt afstand til fx vejmidte eller fortov, der kan anvendes, men kig evt. på matrikelkortet, da det bør vise referencepunkter, der kan tjene til hjælp i vurderingen.

Gå til toppen af siden


Hvilke arrangementer står foreningen for?

Foreningen afholder hvert år Fastelavn og Sankt Hans for foreningens medlemmer. Sidstnævnte er også for alle andre interesserede. Bestyrelsen deltager aktivt i Sankt Hans, mens Fastelavn varetages af en frivillig gruppe. Denne gruppe modtager gerne hjælp og assistance, da det giver mere energi til at bakke nye arrangementer op.

Gå til toppen af siden


Hvor henvender jeg mig, hvis jeg gerne vil hjælpe ved Sankt Hans eller Fastelavn?

Du tager fat i et af bestyrelsesmedlemmerne eller sender en e-mail til bestyrelsen, så vil vi med glæde inkludere dig i planlægning og afholdelse af foreningens arrangementer.

Gå til toppen af siden


Jeg har en god idé til et nyt arrangement, hvem tager jeg fat i?

Du tager fat i et af bestyrelsesmedlemmerne eller sender en e-mail til bestyrelsen, så vil bestyrelsen gerne se på alle gode ideer.

Gå til toppen af siden


Hvorfor er foreningen ikke på Facebook?

Bestyrelsen har fravalgt Facebook, da bestyrelsen ikke ønsker at adgang til foreningens oplysninger skal være afhængig af at have en Facebook-profil. Foreningen har en hjemmeside, der giver adgang til alle relevante oplysninger med et individuelt login. Dog skal det nævnes, at bestyrelsen arbejder på at lave en Facebook-gruppe til foreningen, hvor vi håber på at modtage en masse billeder og anekdoter fra foreningen gennem de mange år foreningen har eksisteret. Facebook-gruppen bliver åben, men dog med moderatorer på, der sørger for lødigheden af anekdoter og billeder.

Gå til toppen af siden


Hører Krogebjergparken med til foreningen?

Nej, Krogebjergparken hører til Københavns Kommune.

Gå til toppen af siden


© 2013-2024 Caroline Illemann Hansen